Hvor mange nordmenn trengs det for å ødelegge integreringen av flyktninger?

Det er et par uker siden Brochmann-utvalgets andre rapport fastslo at ved høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner står den norske velferdsmodellen i fare. Som enkeltmenneske forstår jeg at jeg verken kan påvirke innvandring eller den norske velferdsmodellen, men spørsmålet om hvordan vi som enkeltmennesker kan benytte oss av forskningen og informasjonen vi får, er essensiell.

Kjønnslepper som «faller utenfor»

Over tusen norske kvinner opererer vulva, de ytre kjønnsorganene. Operasjonen går ut på å skjære vekk deler av de indre kjønnsleppene, for å få den ”perfekte” vulva. Klinikkene som tilbyr å operere friske og funksjonelle kjønnsorganer bidrar til en slags sykeliggjøring av det kvinnelige kjønn. Når skal vi slutte med dette umenneskelige kroppspresset?