Er kommunereformen en «trussel mot lokaldemokratiet» eller er det bare skremselspropaganda fra Senterpartiet?

Spørsmålet om kommunesammenslåing med frivillighet eller tvang har skapt ytterligere splid innad i regjeringa. Er kommunene i dag virkelig for små til å ivareta de oppgavene de har? Vel møtt til debatt 1. mars kl. 18.00 på Chateau Neuf!