Nærhet i distansen

Bokanmeldelse: I Personar du kanskje kjenner skriver Synnøve Macody Lund om identitet, maktspill, og om opplevelsen av å miste grepet om sin egen historie. Det handler om Synnøve. I hvert fall i løpet av de første 19 sidene. Så skjer det noe – den selvbiografiske kontrakten innledningen skaper forventninger til, brytes.