TISA-avtalen: Vil vi være med?

TISA-avtalen (Trade In Services Agreement) reiser mange spørsmål uten å by på særlig mange svar. Hva innebærer den? Bør Norge bli med? Er det mulig å la være? Hva er spesielt med akkurat denne avtalen? Hvorfor er noen imot? Er den udemokratisk? 10. februar inviterer Kulturutvalget til en ny onsdagsdebatt.