Kan vi redde velferdsstaten?

Kan vi redde velferdsstaten? på Klubbscenen på Chateau Neuf, onsdag 13. april kl. 18:00


velferdsstaten1Med flyktningstrøm, klimautfordringer og fallende oljeinntekter øker presset på velferdsstaten. Har vi råd til velferdsstaten slik den er nå, også i fremtiden? Landets to ledende tankesmier og to ungdomspolitikere møtes til debatt for å diskutere hvordan vi skal sikre velferdsstaten for kommende generasjoner.

I den siste Perspektivmeldingen fra 2013 drøftet Stoltenberg II-regjeringen muligheter og utfordringer for norsk økonomi og for velferdsstaten i de neste 50 årene. Konklusjonen er klar. Dersom vi viderefører dagens velferdsnivå, vil vi få et underskudd på seks prosent på statsbudsjettet i fremtiden. Noe må gjøres.

velferdsstaten2Det norske oljeeventyret har brakt oss store inntekter og bidratt til en sterk velferdsstat. Kutt i klimautslipp krever en omstilling fra olje til mer klimavennlig industri. Det såkalte «grønne skiftet» står for tur. Regjeringen har som målsetning å redusere oljevirksomheten gradvis, og investere i et bærekraftig næringsliv. Hvilke midler bør benyttes for å nå målet? Mens leder i Civita, Kristin Clemet, skriver at hun ønsker å bedre rammebetingelsene for verdiskapning, ved eksempelvis å gi skatteletter til bedrifter, er Tankesmien Agenda uenig i at en reduksjon i skattenivået er løsningen.

For å opprettholde velferdsnivået i fremtiden foreslår leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen å legge til rette for at flere har tilgang til arbeidslivet. Det norske arbeidsmarkedet er relativt homogent og med godt utdannet arbeidskraft. Det kan gjøre det vanskeligere for marginale grupper å få innpass. Særlig er unge mennesker uten særlig utdanning og innvandrere utsatt. Hvordan skal vi møte økende arbeidsledighet blant unge, og samtidig sikre jobber til våre nye landsmenn? En løsning vil være å gjøre det mindre attraktivt ikke å jobbe. Fjerning av kontantstøtten trekkes også frem.

Økning av inntektsnivået bør skje i tråd med reduksjon i utgifter. Igjen er kontantstøtten en ordning som både AUF og Unge Høyre beskriver som utdatert. I tillegg fremmer Unge Høyre å redusere sykelønnen for å gi større økonomisk handlingsrom. Hvilke velferdsytelser bør vi beholde og hvilke kan vi fjerne?

Onsdag 13. april inviterer Kulturutvalget til ideologisk debatt ved Chateau Neuf, hvor spørsmål knyttet til velferdsstaten usikre fremtid vil bli diskutert. I panelet har vi invitert Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita, Ola Magnussen Rydje, rådgiver i Tankesmien Agenda, Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre og Munir Jaber, leder i Oslo AUF. Etter debatten oppfordrer vi publikum til å stille spørsmål til panelet.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *