Siste innlegg

BokTorsdag, Litteraturblogg

Det vi skrev som barn: Plakatene

I et lite år har vi vært så heldige å få samarbeidet med et knippe dyktige illustratører til arrangementet Det vi skrev som barn.  Her er alle plakatene: Kunne du tenke deg å lage neste events plakat? Send mail til vildealette@gmail.com

Leder

Studentenes rektor, men bare fra toppen

Mellom 3. og 20.april kan samtlige studenter og ansatte gå til stemmeurnene for å avgjøre hvem som skal bli rektor ved Universitetet i Oslo etter Ole Petter Ottersen. Valget står mellom kjemiprofessor Svein Stølen og jusprofessor Hans Petter Graver, samt deres respektive team. Det er mye rektorkandidatene lover i årets valg, og vi skal gjøre vårt for å gjøre det enda mer tydelig hva kandidatene vil for oss studenter. Vel møtt til debatt på Klubbscenen 4. april kl 18!

Akademisk Vorspiel, Promo

Indre selvrealisering og seksualitet

Det er overraskende tydelig hvor stor plass jeg-et har i samfunnet vårt. Du skal tro du er noe. Har så denne ytre selvrealiseringen en sammenheng med den indre? Og har seksualitet en sammenheng med denne indre selvrealiseringen? Akademisk Vorspiel inviterer til fagsamtale omkring spørsmålet ’Er sex en vei til indre selvrealisering’? Vell møtt den 31. mars kl.18.00 på Chateau Neuf!

KU kommenterer

Kommentarer, anyone?

Etter at livet vårt gjorde sitt inntog i sosiale medier, har kommentarer blitt noe vi knytter positive assosiasjoner til. Gjelder det samme på andre arenaer vi møter andre på? Kan det være tilfelle at den gode samtalen dør når den dreier seg om egenskaper en av samtalepartene har? Kan en sunn relasjon leve uten fruktbare dialoger?

Leder

Politikk under radaren

De sentrale politikerne våre vil ikke diskutere våpeneksport. Selv om Utenriksdepartementet følger strenge retningslinjer når de behandler søknader om lisens for norsk våpeneksport, er det likevel grunn til å diskutere aktuell politikk om vi virkelig trenger å eksportere våpen. Vil man kalle seg som en fredsnasjon når man selger våpen til land som er involvert i kriger og begår aktive brudd på menneskerettighetene?

Akademisk Vorspiel, Promo

Valget i Frankrike – et nytt valgsjokk?

I en tid hvor et samlet Europa kanskje er viktigere enn noen gang går partier i en rekke europeiske land til valg på det stikk motsatte. I Frankrike har Nasjonal Front for første gang en reell sjanse til å få sin kandidat valgt som president. Hvordan kan vi forklare dette politiske skiftet? Velkommen til samtale på Chateau Neuf 10. mars kl. 18.00!

Kulturutvalgets konsepter

Onsdagsdebatten

Onsdagsdebatten inviterer til å la seg engasjere av skarpt, fritt ordskifte i debattsammenheng, til å konfrontere og samtidig gå i dybden. Publikum er vekommen til å røske opp i ordskiftet på Landets frieste talerstol, det være seg diskusjoner av politisk, kulturell eller akademisk art.

Neste arrangement:

BokTorsdag

BokTorsdag ønsker å belyse sentrale problemstillinger tilknyttet litteratur, å vie oppmerksomhet til interessante stemmer i bokbransjen, samt å være til inspirasjon og nytte for de med litterære interesser og ambisjoner. BokTorsdag balanserer mellom litteraturvitenskapelig refleksjon og pur underholdning, mellom smalt og populært.

Neste arrangement:

Akademisk vorspiel

På Akademisk vorspiel presenteres tema og personligheter som preger og har preget akademia og samfunnet. Foredrag, intervjuer og samtaler om alt fra semesterets mest aktuelle temaer til det mer sære og smale.

Neste arrangement: