Litteratur som forandrer liv

Litteratur som forandrer liv i Biblioteket på Chateau Neuf, torsdag 7. april kl. 18:00


Jeg vil lukke boken, legge den fra meg. Jeg kan ikke lese videre. Jeg kan ikke slutte. Lesningen styres fullstendig av meg, likevel er jeg maktesløs. I det en bok åpnes åpner man en verden av muligheter. Man åpner ikke bare boken, men også seg selv. Det vil si: det er kanskje en nødvendighet å åpne også seg selv.

litteratur som forandrer livDenne uken skal BokTorsdag ta for seg leseprosessen og litteraturens mulighet til å endre og påvirke mennesket. I et slikt møte kan det være fruktbart å se lesningen som en forhandling, en forhandling mellom to subjekter. Teksten er ikke et lukket objekt, men snarere i seg selv et subjekt der det ligger et nettverk, et rhizom, av muligheter, som i møtet med det lesende subjekt kan få sin forløsning.

Det finnes mange bøker jeg har åpnet, lest, lest hele, lukket, for så å gå videre i livet uten videre ettertanke og refleksjon. Det finnes også en god del bøker jeg har åpnet, lest, for så aldri å lukke dem igjen, for å ta dem med meg videre i livet. Kanskje har jeg lest disse bøkene annerledes enn den første kategorien, kanskje hadde disse bøkene et element de andre manglet som fanget min oppmerksomhet og igangsatte en reflekterende prosess hos meg? Uansett kan jeg aldri bli en som ikke har lest dem.

Det at litteraturen har en evne til å påvirke, danne og omdanne mennesket er ikke på noen som helst måte en moderne terapi-tanke, men en som vi kan spore tilbake til det antikke Hellas. Spørsmålet om hvor i møtet dette skjer, er et vanskeligere et. Ligger det i verket selv? I det formidlede innholdet eller i dets spesielle språklige formuttrykk? Finnes det i leseren? Eller ligger det noe latent i møtet mellom tekst og leser som får sin fullbyrdelse i lesningen? Vil det i så fall si at den påvirkningen en tekst har, er fullstendig vilkårlig, bestemt av hvem som leser og under hvilke omstendigheter? Er det kraftige, intense tekster, som sjokkerer i sitt språk og sine bilder, som forferder og forbauser, vi påvirkes av? Eller ligger det kanskje i komplekse, språklige vendinger, de tomrommene som lar ens egen bevissthet spille med i romanens konstruerte verden?

7. april kl 18.00 er møtet mellom tekst og leser tema hos BokTorsdag, der alle disse spørsmålene vil bli, om ikke besvart, så i hvert fall belyst og diskutert, i samtale med litteraturviter Thor Magnus Tangerås og psykolog Sølvi Kristiansen.

Én kommentar til “Litteratur som forandrer liv

  1. Tilbaketråkk: BH spotovi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *