Hva er egentlig bevissthet?

Hva er egentlig bevissthet? i Betong på Chateau Neuf, fredag 8. april kl. 18:00


Spørsmålet kan virke nokså enkelt. Bevisstheten er oss nær og personlig, den er det vi sanser, føler, tenker og husker til enhver tid. Den er der i vår våkne tilstand.

bevissthetMen hva består bevisstheten egentlig av? Hvordan oppstår den? Hvordan kan elektriske og kjemiske prosesser gjøre oss i stand til å reflektere? Og hvorfor har mennesket i det hele tatt utviklet en bevissthet, hvorfor er vi ikke bare automatiserte maskiner som handler på refleks?

Disse spørsmålene har forundret filosofene helt siden antikken. Naturvitenskapen har i de siste par århundre slengt seg på, og prøver å beskrive, forklare og å måle bevisstheten.

Vi har derimot i dag ingen rådende teori om hva bevisstheten egentlig er, eller hvorfor den eksisterer. Det er ikke engang enighet om vi i det hele tatt kan forstå den. Noen filosofer argumenter for at bevisstheten er utenfor vår fatteevne, nettopp fordi den er vår fatteevne. Den omringer oss til enhver tid, og vi kan aldri iaktta den uten samtidig å være i den. Til sammenligning kan vi spørre om fisker i vann, som aldri har opplevd andre omgivelser, noen gang kan vite at de befinner seg i vann? Andre igjen argumenter for at mennesker har evne til å forstå bevisstheten.

Det man derimot kan enes om, er at den oppstår i hjernen. Hjernen er derfor det naturlige utgangspunkt for alle som ønsker å forstå bevisstheten. Kjernen i forskningen forblir vårt opprinnelige spørsmål: hvordan kan elektriske og kjemiske prosesser gjøre oss i stand til å reflektere?

For å prøve å besvare disse spørsmålene får Kulturutvalget besøk av Johan Fredrik Storm. Han er professor ved institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og leder av Forum for bevissthetsforskning.

Velkommen til Chateau Neuf 8. april!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *