Hva er et samfunn som biter hånden som mater det?

Personer jeg omgir meg med, hevder at samfunnet krever og krever. I min omgangskrets er det samfunnet som blir gjort til syndebukk for presset vi opplever. Overser vi ikke da at vi som del av et samfunn selv bidrar til å opprettholde kravene? Våre tanker om virkeligheten vi lever i, samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan vår virkelighet faktisk fungerer.