Hva er et samfunn som biter hånden som mater det?

Personer jeg omgir meg med, hevder at samfunnet krever og krever. I min omgangskrets er det samfunnet som blir gjort til syndebukk for presset vi opplever. Overser vi ikke da at vi som del av et samfunn selv bidrar til å opprettholde kravene? Våre tanker om virkeligheten vi lever i, samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan vår virkelighet faktisk fungerer.

Kjønnslepper som «faller utenfor»

Over tusen norske kvinner opererer vulva, de ytre kjønnsorganene. Operasjonen går ut på å skjære vekk deler av de indre kjønnsleppene, for å få den ”perfekte” vulva. Klinikkene som tilbyr å operere friske og funksjonelle kjønnsorganer bidrar til en slags sykeliggjøring av det kvinnelige kjønn. Når skal vi slutte med dette umenneskelige kroppspresset?

Våpen, etiske verdier og det norske paradokset

«Fredsnasjonen» Norge eksporterte i 2015 krigsmateriell for 2,4 milliarder kroner. Norsk lovverk hindrer ikke at disse våpnene havner hos ekstreme grupper. Det paradoksalet er at vi ved å utnevne oss selv til en av de øverste vokterne av fred og demokrati, samtidig fraskriver oss ansvaret for å følge opp våre egne folkerettslige forpliktelser. Onsdag den 14. september, debatterer vi norsk våpeneksport – vet vi hva vi driver med?