Våren i Kulturutvalget

Nyhetsåret 2015 var preget av terror og frykt. Det gikk opp for det vestlige samfunn at ufreden i Syria og Midtøsten er noe som angår oss alle. Den økte flyktningstrømmen, terrorangrepene i Paris, og asylmottak i brann i Sverige har vært med på å prege nyhetsbildet. Kulturutvalgets arrangementer dette semesteret bærer også preg av disse hendelsene.

Kulturutvalget har alltid vært en møteplass for det intellektuelle og kuriøse. Det er det fortsatt. Dette semesteret preges denne undringen av et forsøk på å forstå oss selv, kulturen vi lever i, og det som er annerledes fra oss selv.

feminisme-og-islam-1024x731

 

«I et av arrangementene ønsker vi å løfte frem stemmer som forener islamske og feministiske verdier.»

 

 

Onsdagsdebatten løfter frem en rekke økonomiske og politiske debatter: hva slags effekt vil en TISA-avtale ha for norsk økonomi? Kan statlig heroinassistert behandling gi oss en mer human narkotikapolitikk? Kan en tredje kjønnskategori styrke de juridiske rettighetene til de av oss som ikke identifiserer seg med de tradisjonelle kjønnskategoriene?

BokTorsdag søker å forstå mer av hvilket selvbilde debuterende forfattere har: hvorfor er spiseforstyrrelser, selvskading og mentale lidelser gjennomgående temaer i det som skrives? Hvordan påvirker dette debutantenes videre forfatterskap – er det lett å bli fanget i debuten, når forfatterens egen person blir så sterkt assosiert med teksten?

Akademisk Vorspiel søker å forstå mer av hvordan mennesket er skrudd sammen: hvordan danner vi oss forestillinger om andres mentale tilstander? Hvordan påvirker minnene våre vår forestilling om oss selv? Hva kan hjerneforskningen fortelle oss om bevisstheten som fenomen?

Kulturutvalget søker å forstå, fremfor å dømme. Det er en gjenspeiling av Martin Luther King Jr. sine ord: «Mennesker kommer ikke overens fordi de frykter hverandre; de frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre; de kjenner ikke hverandre fordi de ikke snakker sammen; de snakker ikke sammen, fordi de er adskilt». Kulturutvalget ønsker å stimulere til de samtalene som kan bidra til å forstå det som er annerledes.

Fremmedfrykt og ignoranse må bekjempes med forståelse og åpenhet. I Hvorfor gråter jihadister? ønsker vi å forstå mer av det sosiale aspektet rundt jihadistmiljøer. Hva gjør jihadister på fritiden, og hvorfor er de så opptatt av drømmer og drømmetydning? I Feminisme og islam – to motpoler? ønsker vi å løfte frem stemmer som forener islamske og feministiske verdier. Integreringsdebattens vokabular problematiserer begrepene vi ofte bruker når vi snakker om integrering.

Jeg håper disse arrangementene vil engasjere, og at du kommer og beriker oss med dine perspektiver.

Vel møtt!
12545982_10207651995691640_338542911_o
Henrik Andersen, ansvarlig redaktør i Kulturutvalget

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *