Er kommunereformen en «trussel mot lokaldemokratiet» eller er det bare skremselspropaganda fra Senterpartiet?

Er kommunene i dag virkelig for små til å ivareta de oppgavene de har?

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier at det blir større forventninger til velferdstjenester, flere eldre og færre i yrkesaktiv alder ute i kommunene. –Alternativet til kommunereformen er økt sentralisering og større forskjeller mellom kommunene, sier han.

I dag har kommunene blant annet ansvaret for barnehage, skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Det er store oppgaver å forvalte, og som har blitt forvaltet av kommunene i over 100 år.

Trygve Slagsvold Vedum kaller kommunereformen for et «sentraliseringskjør» og har tidligere sagt at «Høyre gir blaffen i om det bor folk i norske distrikter eller om det produseres mat fra en gård nord i Gudbrandsdalen». Han mener dessuten at Høyre og Fremskrittspartiet sammen vil «redusere livsgrunnlaget og livskvaliteten for flere hundre tusen nordmenn». Har Trygve rett? Eller er tiden moden for en ny reform slik Sanner mener?

Vi står jo tross alt overfor nye utfordringer som lav oljepris, høyere arbeidsledighet og en økende flyktningstrøm.

Det små kommunene virker lite lystne på sammenslåing. Forandring er naturlig nok skummelt og folk er glad i nærhet. Kanskje det er derfor Senterpartiet har økt slik i oppslutning? For bare noen uker siden kunne en rekke medier melde at Sp har hatt sin beste måling på 20 år og Vedum har forklart det gode resultatet med at regjeringens politikk mot resten av landet har slått feil.

Spørsmålet om kommunesammenslåing med frivillighet eller tvang har skapt ytterligere splid innad i regjeringa.

Samarbeidspartiet KrF har stilt seg på den andre siden av veggen sammen med Ap og Sp som nekter å innføre tvang. Venstre står sammen med Høyre og FrP og har nå nylig sikret regjeringa et flertall for at 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje. Ordfører i Bindal kommune, Britt Helstad (Ap), kaller det et «hån mot demokratiet», mens ordføreren i Leikanger, Jon Håkon Odd, også Ap-politiker, sier at tvangssammenslåing er «umyndiggjøring av et helt lokalsamfunn». Onsdag 22. Februar kunne NRK melde om at med de foreløpige tallene ser det ut til at antall kommuner reduseres med 70. Og at antall fylker kommer til å halveres gjennom regionreformen, som også er en del av Jan Tore Sanners «styrking av lokaldemokratiet».

Helga Pedersen i Arbeiderpartiet er en av politikerne som har gått hardt ut mot Jan Tore Sanner siden forslaget til ny kommunereform kom opp i Stortinget i 2014. Hun lover at Ap vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen mot sin vilje. I stortingets spørretime 15. februar tok både Helga Pedersen og Heidi Greni fra Sp opp at de var svært kritiske til at det foregår hemmelige forhandlinger i lukkede rom og ikke i åpen dialog med Stortinget. Hun sa blant annet at «akkurat nå sitter Høyre, FrP, KrF og Venstre og bestemmer seg for hvilke kommuner og fylker som skal tvangssammenslås» og sier at hun savner å høre hvilke faglige kriterier partiene arbeider etter når de skal avgjøre hvem som skal slås sammen med tvang.

Onsdag 1. mars får vi besøk av Ada Arnstad fra Senterungdommen, Helge Andre Njåstad fra FrP, statsviter og forsker Jan Erling Klausen og professor i økonomi Bjarne Jensen. De skal sammen presentere sine synspunkter –politisk motivert på den ene siden og vitenskapelig motivert på den andre siden. Vi skal prøve å bli litt klokere på hvordan reformen kommer til å påvirke tjenestetilbudet i distriktene, på hvilken måte større kommuner kan sikre velferden for framtida. Og sist, men ikke minst: Kommer kommunereformen til å bygge ned eller styrke lokaldemokratiet vårt?

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *